MSS - multifunkční sloupek SITEL

Společnost SITEL, spol. s r.o. připravila ve spolupráci se společností EROCOMM s. r. o. pro své zákazníky zajímavé řešení. Multifunkční sloupek SITEL (MSS), který spolehlivě slouží zejména 
pro dočasná připojení k odběrům elektrické energie na veřejných prostranstvích, na sportovištích, různých výrobních a skladových areálech a jako dočasný přípojný bod pro jejich údržbu.

Vysoký stupeň odolnosti sloupku a jeho vysoká variabilita umožňují různé vybavení zásuvkovými kombinacemi včetně vhodného výběru dimenzování na maximální odebíraný proud v pěti výkonnostních kategoriích. 

Příklady realizací:

Dokumenty ke stažení